Vi vill abonnera på ledarskap.


Vi beställer "Ledarskap", ett digitalt fortbildningsbibliotek med handledning om ledarskap - för skolan, förskolan och fritidshem med John Steinberg. Allt detta ingår: kopieringsunderlag i form av fortbildningsbrev, videos, handledning, konferens, nätverk, mallar för interna studierdagar, starters för APT och AL-möten. Tillgång till hundratals filer för all personal vid abonnerande skola/förskola. Ett samarbete med WeLib, en beprövad digital bibiliotekstjänst. 650:- plus moms per månad. (Ett års kontrakt, fakturering vid beställning.) När du klickar på "subscribe to list" har du gjort en beställning.
 
* indicates required
Utse en eller två samordnare, den som tar emot information och uppdateringar.
Utse en eller två samordnare, den som tar emot information och uppdateringar.